Κομποσκοίνια Αγίου Όρους

Κομποσχοίνια Αγίου Όρους

Το κομποσχοίνι είναι το πλέον απαραίτητο εργαλείο προσευχής για μοναχούς και λαϊκούς. Κατασκευάζεται απο διάφορα υλικά. Το πιό συνηθισμένο είναι το καθαρό μαύρο μαλλί με χάντρες ή χωρίς. Επίσης σαν υλικό χρησιμοποιείται και το συνθετικό μαλλί. Για λόγους αισθητικούς γίνονται με διάφορα χρώματα συνθετικού μαλλιού. Εμπλουτίζεται με χάντρες ή όχι, διαφόρων χρωμάτων.
Και όταν προσεύχεσαι, δεν πρέπει να μιμήσαι τους υποκριτάς. Διότι αυτοί ευχαριστούνται και επιδιώκουν να στέκουν όρθιοι και να προσεύχωνται εις τας συναγωγάς και εις τας γωνίας των πλατειών, εκεί δηλαδή που είναι πολύς κόσμος, δια να επιδειχθούν. Αληθινά σας λέγω, ότι παίρνουν έτσι την ανταμοιβήν των από τους ανθρώπους ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟN 6:5–6