Θυμίαμα Αγίου Όρους

Θυμίαμα Αγίου Όρους

Θυμίαμα καλείται από τα αρχαία χρόνια το αρωματικό ρετσίνι ή αλλιώς ''κόμμι'' που βγαίνει από τις τομές που είναι χαρακωμένες στον κορμό του δέντρου λίβανος˙ εξ ου και λιβάνι! Είναι ένα από τα τρία δώρα που προσέφεραν οι τρεις Μάγοι στο νεογέννητο Θείο Βρέφος. Αναφέρεται στο κεφάλαιο Έξοδος της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα στις οδηγίες του Κυρίου προς τον Μωυσή για τον τρόπο παρασκευής θυμιάματος. Στο βιβλίο του Ησαΐα της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται ως ένα ιδιαίτερα πολύτιμο αγαθό μαζί με τον χρυσό. Τελευταία αναφορά για το θυμίαμα γίνεται στο βιβλίο ''Άσμα Ασμάτων'' μαζί με τη σμύρνα.

Θυμίαμα

3,00 €
Aρώματα Θυμίαμα
Παρακαλώ επιλέξτε το Άρωμα Θυμίαματος που θέλετε
5,00 €
Aρώματα Θυμίαμα
Παρακαλώ επιλέξτε το Άρωμα Θυμίαματος που θέλετε
22,00 €
Aρώματα Θυμίαμα
Παρακαλώ επιλέξτε το Άρωμα Θυμίαματος που θέλετε
10,00 €
Aρώματα Θυμίαμα
Παρακαλώ επιλέξτε το Άρωμα Θυμίαματος που θέλετε
35,00 €
Aρώματα Θυμίαμα
Παρακαλώ επιλέξτε το Άρωμα Θυμίαματος που θέλετε
3,00 €
Aρώματα Θυμίαμα
Παρακαλώ επιλέξτε το Άρωμα Θυμίαματος που θέλετε
eksantlithike.gif
20,00 €
Aρώματα Θυμίαμα
Παρακαλώ επιλέξτε το Άρωμα Θυμίαματος που θέλετε
eksantlithike.gif
35,00 €
Aρώματα Θυμίαμα
Παρακαλώ επιλέξτε το Άρωμα Θυμίαματος που θέλετε
eksantlithike.gif
Kαι ήρθε ένας άλλος άγγελος, και στάθηκε μπροστά από το θυσιαστήριο, κρατώντας ένα χρυσό θυμιατήριο και του δόθηκαν πολλά θυμιάματα, για να τα προσφέρει μαζί με τις προσευχές όλων των αγίων επάνω στο χρυσό θυσιαστήριο, που είναι μπροστά από τον θρόνο. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 8:3

ΠΡΟΪΟΝΤΑ