Μελλισοκέρι αγιορείτικο

Μελλισοκέρι αγιορείτικο

Το κερί και οι λαμπάδες κατασκευάζονται στο κελί του Αγ.Νικολάου στα όρια της Μ.Καρακάλλου. Εκεί ο π.Νικόλαος στο κηροπλαστείο που έχει δημιουργήσει, κατασκευάζει λαμπάδες και κεριά σε διάφορα μεγέθη με αγνό και καθαρό μελλισοκέρι. Η λαμπάδα του σκοπός του είναι να μην καπνίζει και να μην στάζει. Αυτό το εχει πετύχει μετά απο πολλές δοκιμές στο εργαστήριο του και με χρήση των αγνότερων υλικών.

Και όταν προσεύχεσαι, δεν πρέπει να μιμήσαι τους υποκριτάς. Διότι αυτοί ευχαριστούνται και επιδιώκουν να στέκουν όρθιοι και να προσεύχωνται εις τας συναγωγάς και εις τας γωνίας των πλατειών, εκεί δηλαδή που είναι πολύς κόσμος, δια να επιδειχθούν. Αληθινά σας λέγω, ότι παίρνουν έτσι την ανταμοιβήν των από τους ανθρώπους ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟN 6:5–6

ΠΡΟΪΟΝΤΑ